» Güncel  » Selendi Duyurular

  
SEL-TAŞ A.Ş. İHALE DUYURUSU
28.10.2013 04:45

İHALE ŞARTNAMESİ

\r\n\r\n

              Mülkiyeti  Seltaş A.Ş.?ne ait % 52,5 hissesi Selendi\r\nBelediyesinin olan akaryakıt istasyonu, yıkama, yağlama ve diğer yapıları ile\r\nbirlikte bir bütün halinde   açık teklif artırma usulü ile 5 yıl süre için\r\nkiraya verilecektir.

\r\n\r\n

1-       İhale  30/10/2013\r\ntarihine rastlayan Çarşamba  günü saat 11.00\r\nde Belediye Kültür Salonunda Komisyon huzurunda yapılacaktır.

\r\n\r\n

2-      İhale süresi yer teslimine müteakip 5\r\nyıldır.

\r\n\r\n

3-      Tesisin Aylık kira bedeli 2500\r\nAmerikan Dolarıdır.

\r\n\r\n

4-      Geçici Teminat 30000 Amerikan Doları\r\nveya ihale tarihinde Amerikan Doları \r\nkuru üzerinden   hesaplanacak Türk\r\nLirasıdır.

\r\n\r\n

5-      Kati Teminat ihale bedelinin % 6 si\r\ndır. (Kati teminat sözleşmeden önce Amerikan Doları üzerinden dolar yada o\r\ngünkü kur üzerinden Türk lirası olarak yatırılacaktır.

\r\n\r\n

6-      Aylık kira bedeli Amerikan doları kuru\r\nüzerinden her ay Amerikan doları üzerinden \r\nyada  o günkü kur üzerinden Türk\r\nLirası peşin olarak ödenecektir. Kiralar SELTAŞ A.Ş. nin göstereceği Banka\r\nhesabına yatırılarak dekont Şirket yetkilisine teslim edilir.

\r\n\r\n

7-      İki ay üst üste kira ödenmemesi\r\ndurumunda ihale kiralayan Seltaş A.Ş.  tarafından tek taraflı olarak fes edilecek,\r\nkati teminat kiralayan şirket hesabına gelir kaydedilecektir. Bundan dolayı\r\nkiracı hiçbir hak talep edemeyecektir.

\r\n\r\n

8-      İhale sonucunda oluşacak kira bedeline\r\nher yıl TÜFE artı % 5 (Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları\r\nendeksine göre oluşan rakama 5 puan eklenmesi) bulunan rakamın  Amerikan Doları karşılığı o günkü kira\r\nbedelinin oluşturacaktır. Şayet dolar kuru bu rakamın altında ise o zaman o\r\ngünkü Merkez Bankası Dolar Kuru baz alınarak ikinci yılın kirasını oluşturacak\r\ndiğer yıllarda da aynı işlem uygulanacaktır.

\r\n\r\n

9-      Tesisler üzerinde 04/08/2018 tarihine\r\nkadar POAŞ?a verilmiş olan intifa hakkı mevcut olup, tesisi kiralayan şirket\r\nveya kişi intifa hakkı sahibi ile bu süre için bayilik anlaşması yapıldığını\r\nkabul edecektir.

\r\n\r\n

10-  Tesisi kiralayan şirket veya kişiler\r\ntesiste  EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme\r\nKurulu ) kararlarına aykırı olarak hileli mal satmasından dolayı yada amacı\r\ndışında işletmesinden dolayı zarar vermesi halinde zararı karşılamak\r\nzorundadır. Aksi halde ihale fes edilerek kati teminat Seltaş A.ş. hesabına\r\ngelir kaydedilerek, konu adli makamlara intikal ettirilerek kiracı hakkında\r\nyasal işlemlere başvurulur.

\r\n\r\n

11-  İhaleye müteakip intifa hakkı sahibi\r\nPOAŞ ile yapılan 04/08/2018 tarihinden sonraki herhangi bir  akaryakıt dağıtım şirketi ile sözleşme yapmaya\r\nSELTAŞ A.Ş. Yetkilidir.   

\r\n\r\n

12-  Tesisler üzerinde mevcut duruma ilave\r\nolarak yeni imalat yapılmak istenilmesi durumunda  SELTAŞ A.Ş. tinden habersiz tamir ve tadilat\r\ndahil hiçbir ilave yapılmayacaktır.

\r\n\r\n

13-  Tesiste bulunan oto lastik tamir ve\r\noto yağlama yıkama ile satış reyonu yerlerini kiracı ihale süresini aşmamak\r\nüzere kiraya verebilir. Mevcut kiracıların kira süreleri işyeri teslimi ile\r\nbirlikte sona erer. İhalenin sonuçlanmasına müteakip durum kiracılara SELTAŞ\r\nA.Ş. tarafından bildirilir.

\r\n\r\n

14-  Tesiste tutanakla kiracıya teslim\r\nedilen demirbaşlar ihale süresi sonunda sağlam ve işler vaziyette  SELTAŞ A.Ş: ye yine tutanakla teslim edilir. Eksik\r\nolan yada işler durumda olmayan demirbaşlar kiracı tarafından yenilenir.\r\nYenilenmemesi durumunda piyasada yapılacak fiyat araştırmasında o günkü fiyat\r\nüzerinden bedeli kiracıdan tahsil edilir.

\r\n\r\n

15-  Kiracı tesisleri herhangi bir kişi\r\nyada şirkete devredemez.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

İHALEYE KATILABİLMEK\r\nİÇİN İSTENİLEN BELGELER

\r\n\r\n

1-      Geçici teminatı yatırmış olmak.

\r\n\r\n

2-      Yerleşim Yeri Belgesi.

\r\n\r\n

3-      Nüfus Cüzdan Fotokopisi

\r\n\r\n

4-      Savcılıktan Sabıka kaydı.

\r\n\r\n

5-      Şirketler için Şirketin Ana Sözleşme\r\nÖrneği. Yetki Belgesi ve Ticaret Odası kaydı.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

İhaleye katılmak için\r\nistenilen belgeler ihale saatinden önce İhale Komisyon Başkanlığına bir dosya\r\niçerisinde bizzat elden  teslim\r\nedilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale saatinde\r\ngelmeyen istekliler ihaleye kabul edilmeyecektir. İhale Komisyonu ihaleye yapıp\r\nyapmamakta serbesttir. İhaleyi yapmamaktan yada iptal etmekten dolayı herhangi\r\nbir sorumluluk altına girmez.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

                                                               İHALE KOMİSYONU

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Ecz.Nurullah\r\nSAVAŞ               Tahsin KÖSE     Nimet ARGAÇ  

\r\n\r\n

Komisyon\r\nBaşkanı                        Üye                      Üye Selendi Duyurular7159 sayılı kanun HK.Duyuru
YAPI KAYIT BELGESİNDE DÜZELTME YAPILMASI İLE İLGİLİ DUYURU
E-Devlet Kapısı Üzerinden Yapılacak Müracaatta Gereken Bilgiler
İmar Barışı
Alo 140 Ünlüler
Alo 140 Sunucular
TC ZİRAAT BANKASI OTOMATİK ÖDEME TALİMATI
İŞ BANKASI OTOMATİK ÖDEME TALİMATI


1