» Hizmetlerimiz  » Su Hizmetleri
TARİHÇEMİZ

Bu gün Manisa İline bağlı bir ilçe olan Selendi, 1282 yılına kadar Latince ismi ile “Slandos” olarak anılmakta idi.Slandos şehri İlçemize bağlı Karaselendi Köyünün harabelerinin olduğu yerde kurulmuş olup, bu şehir M.Ö.7.Yüzyılda “Lidyalılara”ait ve Lidyalıların başkenti Sard’a bağlı idi.

Lidya devletinin M.Ö.7.Yüzyılda Pers Kralı Krios’un baskınına uğraması ile Sard ve Slandos şehirleri büyük yıkımlar görmüştür.Bu şekilde Slandos şehri Lidyalılar’ın elinden çıkarak Persler’in egemenliği altına girmiştir.

Makedonya Kralı Büyük İskender’in Pers Kralı 2.Darius’u yenip Pers İmparatorluğu’nu Makedonya himayesine almasıyla; M.Ö.332 yılında şehir bu kez de Makedonya ya geçmiş ve Makedonya devletinin çökmesine müteakip, M.Ö. 3.Yüzyılda Slandos şehri Doğu Roma İmparatorluğunun himayesine girmiş ve M.S.1282 Yılına kadar da Bizanslıların hükümranlığı devam etmiştir.

Kösedağ (1242)Savaşı sonrasında çöken Selçuklu devletinden sonra sarsılan Anadolu’ya Moğol baskısıyla Orta Asya’dan boy boy göç eden Horasan Uç Türkleri,Anadolu’da küçük küçük beylikler kurmaya başlamış;bu şekilde Anadolu’da beylikler devri başlamıştır.

İşte Germiyan Beyliğinin kurucusu Germiyan(Yağız) oğlu Alişir Bey M.S.1282 yılında Alaşehir ve Kula ile birlikte Selendi’yi de Bizanslılardan geri almış ve bu tarihte Selendi ilk defa Türk topraklarına katılmıştır.Daha sonra (1399-1400) yıllarında Kula ve Selendi Osmanoğulları’na katılmış ve Bursa’ya bağlanmıştır.Artık Selendi bu suretle Osmanlı topraklarının bir parçasıdır.

Selendi ilçesi daha sonra Bursa’dan alınarak Manisa Sancağına bağlanmış,Ülkemizin düşman istilasından ilçemizde nasibini almış, 3 Eylül 1922 yılında ise düşman işgalinden kurtulmuştur.Bu nedenle 3 Eylül Selendi’nin kurtuluş olarak her yıl kutlanır.Cumhuriyet döneminde Kula ilçesine bağlı bir nahiye iken 1954 yılında Manisa’ya ilçe olarak bağlanmış ve günümüze kadar da bu konumunu sürdürmüştür.

İlçemizde yapılan kazılarda bulunan paralarUşak Müzesinde sergilenmektedir.