» Hizmetlerimiz  » Mahalle Konakları
SELENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C.

SELENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

Madde 1: Amaç ve Kapsam

 

         Bu yönetmelik Selendi Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışmalarını kapsayacak şekilde tanzim edilmiştir.

 

Madde 2: Kuruluş ve Hukuki Dayanak

 

            6360 sayılı yasa 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 12.11.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte ilçemiz Büyükşehir Belediyesi ilçesi statüsüne kavuşmuş, nüfusunun artması ile 07.06.2014 tarih ve 28993 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Norm Kadro durumu D4 iken C5 Grubuna yükseltilmiştir. Dolayısıyla birim müdürlükleri ve memurları artmıştır. Bu nedenle Belediyemizde Destek Hizmetleri Müdürlüğü kurulmuştur.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.<