» Hizmetlerimiz  » Kent Tanıtım Merkezi
Ruhsat HizmetleriSELENDİ BELEDİYESİ 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALMAK İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

(UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİNİN AÇILMASI İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR)

1-BAŞVURU BEYAN FORMU

(Örnek 1-Belediye Web Sitesinden veya Belediye Ruhsat İşleri Kaleminden)

2-VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ,ŞUBE İŞYERİ İÇİN İSE YOKLAMA FİŞİ FOTOKOPİSİ

(Gelir İdaresi Başkanlığından

3-SİCİL TASTİKNAMESİ

(Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sicil Müdürlüğünden ve Ticaret ve Snayi Odasından)

4-ODA KAYIT BELGESİ

(Esnafın Bağlı Olduğu Esnaf Odasından veya Ticaret ve Sanayi Odasından)

5-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ FOTOKOPİSİ

(Tapu Sahibinden) 

6-TAPU FOTOKOPİSİ

(Tapu Sahibinden)

7-KİRA SÖZLEŞMESİ

8-İTFAİYE UYGUNLUK YAZISI

(Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından)

9-KARAYOLUNA GEÇİS İZİN BELGESİ

(İşyeri Karayoluna Direk Olarak Bağlanıyor İse,Krayolları 23.Şube Şefliğinden)

10-İŞYERİNİN DEVİR SÖZLEŞMESİ

(İşyerinin Devir Alınması Durumunda,Ruhsatın Aslı ve Noter´de Yapılan Devir Sözleşmesi)

11-İMZA SİRKÜLERİ

12-ŞİRKETE AİT TİCARET SİCİL GAZETESİ İLANI

(Tüzel Kişi İse)

13-MUAVAFAKATNAME

(Kat Maliklerinden İşyerinin Açılması İçin Alınan İzin)

14-ADLİ SİCİL KAYDI

(Adliye Sabıka Sicili Servisinden)

15-BULAŞICI HASTALIĞI BULUNMADIĞINA DAİR SAĞLIK RAPORU

(Resmi Sağlık Kurumlarından)

16-1 ADET TELLİ PLASTİK DOSYA

SELENDİ BELEDİYESİ 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALMAK İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

(SIHHİ MÜESSESE İŞYERLERİ İÇİN)

1-BAŞVURU BEYAN FORMU

(Örnek 1-Belediye Web Sitesinden veya Belediye Ruhsat İşleri Kaleminden)

2-VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ,ŞUBE İŞYERİ İÇİN İSE YOKLAMA FİŞİ FOTOKOPİSİ

(Gelir İdaresi Başkanlığından

3-SİCİL TASTİKNAMESİ

(Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sicil Müdürlüğünden ve Ticaret ve Snayi Odasından)

4-ODA KAYIT BELGESİ

(Esnafın Bağlı Olduğu Esnaf Odasından veya Ticaret ve Sanayi Odasından)

5-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ FOTOKOPİSİ

(Tapu Sahibinden)

6-TAPU FOTOKOPİSİ

(Tapu Sahibinden)

7-KİRA SÖZLEŞMESİ

8-İTFAİYE UYGUNLUK YAZISI

(Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından)

9-USTALIK BELGESİ

(Ustalık Belgesini İlgilendiren İş Kolu İse)

10-KARAYOLUNA GEÇİS İZİN BELGESİ

(İşyeri Karayoluna Direk Olarak Bağlanıyor İse,Krayolları 23.Şube Şefliğinden)

11-İŞYERİNİN DEVİR SÖZLEŞMESİ

(İşyerinin Devir Alınması Durumunda,Ruhsatın Aslı ve Noter´de Yapılan Devir Sözleşmesi)

12-İMZA SİRKÜLERİ

13-ŞİRKETE AİT TİCARET SİCİL GAZETESİ İLAN