» Hizmetlerimiz  » Kent Tanıtım Merkezi
İmar İnşaat Hizmetleriİnşaat ruhsatı alabilmek için talep sahibi aşağıdaki belgeler ile birlikte belediyeye başvurmak durumundadır.

Ruhsat talep dilekçesi
Tapu sureti(Belediye tarafından karşılanacak)
Çap (
İmar durumu (Belediye tarafından karşılanacak)
Plan kote
TUS Sözleşmesi
Proje müellifi belgesi
İmar aplikasyon veya ölçülü kroki


1.Mimar
2.İnşaat mühendisi
3.Makine mühendisi
4.Elektrik mühendisi
5.Harita Aplikasyon ( Harita veya Jeozodi ) mühendisi
6.Jeoloji ve Jeofizik mühendisi
7.Gerektiğinde çevre mühendisi