28 Temmuz Dünya Hepatit Günü

SADECE BİR HAYATIN VE BİR KARACİĞERİN VAR

Viral hepatitler, kronik karaciğer hastalığı, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilen, tüm dünyada yaygın olarak görülen ve ülke ekonomisini yakından ilgilendiren önemli bir halk sağlığı sorunudur.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2030 yılında tüm dünyada hepatitlerin elimine edilmesini hedeflemektedir. Dünya genelinde hastalığın büyük oranda geç dönemde belirti vermesi ve hastaların büyük çoğunluğunun hastalıklarının farkında olmamaları nedeniyle hepatite dikkat çekmek amacıyla 28 Temmuz tarihi ‘’Dünya Hepatit Günü’’ olarak belirlenmiştir.

            28 Temmuz 2023 Dünya Hepatit Gününde DSÖ, karaciğerimizin bizi hayatta tutmak için her gün sessizce 500’den fazla hayati işlevi yerine getirdiğini, ancak viral hepatit enfeksiyonunun da sessiz olduğu ve semptomların ancak hastalık ilerlediğinde ortaya çıktığını söylemektedir. Pek çok farklı hepatit virüsü türü (A’dan E’ ye) olmasına rağmen hepatit B ve C’ nin en endişe verici olanları olduğu ve her gün çoğu tespit edilemeyen yaklaşık 8000 yeni enfeksiyona neden olduğu belirtilmektedir. Sonunda her yıl bir milyondan fazla hepatite bağlı ölüm ve her on saniyede bir yeni kronik enfeksiyon olduğu, bu nedenle karaciğer sağlığının insan sağlığı için temel olduğu iletilmiştir. Pek çok hepatit ölümü aslında önlenebilir gözükmektedir. Hepatit B için aşılar ve etkili tedaviler ve hatta hepatit C için de tedavi seçeneği olduğundan kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabileceğimiz gözükmektedir.

            Hepatit, en basit anlamıyla karaciğerin iltihabıdır. Hepatitler, tüberkülozdan sonra en sık ölüme yol açan enfeksiyon hastalığı olup pek çok nedene bağlı olarak gelişebilmektedir. Viral hepatitlere ise başta Hepatit A, B, C, D ve E virüsleri olmak üzere farklı virüs tipleri sebep olmaktadır. Hepatit B ve Hepatit C virüsleri uzun vadede kronik karaciğer hastalığı, siroz veya karaciğer kanserine yol açabildiği için ayrı bir öneme sahiptir.

 

Hepatit B ve Hepatit C;

  • Kontrol edilmemiş kan ve kan ürünlerinin transfüzyonuyla
  • Sterilize edilmemiş cerrahi malzemelerin kullanıldığı tıbbi ya da diş müdahaleleriyle
  • Kullanılmış enjektör paylaşımıyla
  • Tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların paylaşımıyla
  • Sterilize edilmemiş araçlarla dövme, akupunktur ya da vücut takılarının uygulanmasıyla
  • Hepatit B ve C taşıyıcılarının aile içi temasıyla
  • Anneden bebeğe doğumda ve sonrasında
  • Korunmasız cinsel ilişkiyle bulaşabilir.

Hepatit B hastalığından korunmanın en etkili yolu aşılanmadır. Ülkemizde Hepatit B aşısı 1998 yılı itibariyle rutin çocukluk çağı aşı takvimine eklenmiştir. 2005-2009 yılları arasında okullarda yapılan destek aşılamaları ve risk grubu aşılamaları uygulamaya alınmıştır. Bağışıklama hizmetleri Bakanlığımız tarafından yürütülen en önemli ve etkili koruyucu sağlık hizmetlerinden birisi olup, Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında Hepatit B aşılamaları yüksek öncelikli stratejilerimizdendir.

Hepatit B aşısı ülkemizde bebeklere, ilk dozu doğumda, 2. ve 3. dozları ise 1 ve 6 aylıkken, risk grubundaki kişilere ise 0, 1 ve 6 ay takvimi ile 3 doz olarak ve ücretsiz uygulanmaktadır. 

“Hepatitler Sessizdir. Siz Sessiz Kalmayın!” “Bilgilenin, Aşılanın, Korunun!”