1-7 Mart Yeşilay Haftası

Kutlu Olsun.

Eczacı Nurullah SAVAŞ

Selendi Belediye Başkanı

Yeşilay hangi tarihte ve kimler tarafından kuruldu?

Yeşilay 5 Mart 1920’de, İstanbul’da Dr. Mazhar Osman Uzman ve dönemin 30 aydını tarafından kurulmuştur.

Yeşilay’ın tarihçesi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Yeşilay, 1920’de İngiliz işgal güçlerinin İstanbul Limanı’na gemilerle getirdiği binlerce kasa alkollü içkiyi gençlerimize bedava dağıtıp onları zehirleyerek işgale karşı direnişi kırmak istemelerine karşı mücadele amacıyla dönemin Şeyhülislam’ı İbrahim Haydarizade’nin himayesinde Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından 5 Mart 1920’de İstanbul’da “Hilal-i Ahdar” adıyla kurulmuştur.

“Hilal-i Ahdar” ismi daha sonra “Yeşil Hilal” ve “Yeşilay” olarak değiştirilmiş, 1934 yılında Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı, İsmet İnönü’nün Başbakanlığında Bakanlar Kurulu kararıyla Yeşilay’a “kamuya yararlı dernek statüsü” verilmiştir.

Yeşilay Haftası ne zaman kutlanmaya başlanmıştır?

Kuruluşundan itibaren çeşitli tarihlerde, farklı isimlerle kutlanmış; dönemin Yeşilay Başkanı Dr. Şükrü Hazım Tiner’in gayretleriyle 1960 yılından itibaren, Yeşilay’ın kuruluş gününü de kapsayan 1-7 Mart Haftasının her yıl “Yeşilay Haftası” olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

Yeşilay’ın çalışma alanları hangileridir?

Yeşilay’ın ilk kuruluş amacı alkol bağımlılığı ile mücadeleydi. Zamanla bağımlılık türlerinin artmasıyla tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı olmak üzere Yeşilay günümüzde 5 bağımlılık alanında bilimsel ve kanıta dayalı çalışmalarını sürdürmektedir.

Yeşilay’ın vizyon ve misyonu nedir?

Yeşilay’ın Vizyonu
Bağımlılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde öncü rol oynayan bir Yeşilay.

Yeşilay’ın Misyonu
Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek ve bilimsel metotlar kullanarak tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar vb. bağımlılıklarla mücadele eden; önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur.

Bağımlılık nedir?

Bağımlılık zarar verici sonuçlar doğurmasına rağmen zararlı olan maddeye ve nesnenin sürekli kullanılmasına neden olan bir beyin hastalığıdır. Bu hastalığa zarar verici davranışlar da eşlik eder. Bağımlılık, hem beyni hem de davranışları etkileyen bir hastalıktır. Ancak bu hastalığın tedavi edilebilir bir hastalık olduğu unutulmamalıdır.

Sigara bağımlılığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Sigara dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur ve yüksek oranda nikotin içerdiği için bağımlılık yapma potansiyeline sahiptir. Sigara ve diğer tütün ürünleri kullanmak zamanla kişide psikolojik ve fiziksel bağımlılık oluşturur. Tütün ürünlerinde 4000’den fazla zehirli kimyasal madde bulunmaktadır. Sigarayı bırakmak kişinin iradesi ve gerektiğinde uzman desteği alınmasıyla mümkündür. Sigaranın içerdiği zararlı maddelerden dolayı dumanı da içmeyenlere zarar verir. Buna pasif içicilik denir. Sigara içilen yerlerden uzak durmak, içen kişileri uyarmak sağlıklı bir ortam için önemli bir görevdir. Daha fazla bilgiye tbm.org.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Teknoloji bağımlılığının belirtileri nelerdir?

  • Kullanılan madde miktarının veya davranışa harcanan vaktin giderek arttırılması,
  • Kullanım/davranış sıklığı azaldığında huzursuzluk, uykusuzluk, öfke gibi yoksunluk belirtilerinin görülmesi,
  • Sebep olduğu sorunlara rağmen kullanımın sürdürülmesi,
  • Zamanın çoğunluğunun söz konusu madde veya davranışla geçirilmesi,
  • Kullanımın, sorumlulukların önüne geçmesidir.
  • İnsan bağımlılık noktasına bir anda gelmez, bu süreç adım adım ilerler. Bağımlılığın başlamadan önlenmesi için bilinçli olunmalıdır.

 Yeşilay okullarda neler yapıyor?

Yeşilay okullarda eğitim programları ve etkinlikleriyle yer alıyor. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ile Yeşilay Türkiye’deki tüm okullarda yaş gruplarına uygun olarak bağımlılık bilgilendirme eğitimleri veriyor. Benim Kulübüm Yeşilay projesi ile de, okullardaki Yeşilay kulüplerini canlandırıyor, öğrencilerle birlikte duvar boyama etkinlikleri yapıyor, okul panoları hazırlıyor. Okullara broşür, afiş gönderiyor. Ayrıca T.C. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile her yıl öğrencilere yönelik Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yetenek yarışması düzenliyor.

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


Yeşilay’a nasıl gönüllü olabilirim? Gönüllü olunca neler yapabiliriz?

Yeşilay’a gönüllü olmak için yesilay.org.tr web sitesinde yer alan Gönüllü Formunu doldurabilirsiniz. Gönüllülerimize sürekli bilgilendirme yapmaktayız. Gönüllülerimiz etkinliklerimizde, seminerlerimizde, çeşitli aktivitelerde görev alarak katılabilirler.