İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KURULUNUN COVİD-19 TEDBİRLERİNE İLİŞKİN 27/04/2022 TARİHLİ VE 2022/ 6 SAYILI KARARI

İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KURULUNUN COVİD-19 TEDBİRLERİNE İLİŞKİN 27/04/2022 TARİHLİ VE 2022/ 6 SAYILI KARARI

Koronavirüs (Covid19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esaslar, salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Genelgelerle belirlenmiş ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile hayata geçirilmiştir.

Salgınla mücadele sürecinde en önemli etkenler arasında yer alan maske kullanımına dair usul ve esaslar salgının son dönem seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri göz önünde bulundurularak 2022/4 sayılı kararımızla yeniden düzenlenerek açık alanlarda maske kullanım zorunluluğu kaldırılmıştı.

“Sağlık Bakanlığının 26/04/2022 tarihli ve 149-581 sayılı yazısında ise;

Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanmasının önemli hale geldiği, bu nedenle ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların hem kendini hem de çevresini korumak için maske kullanmaya devam etmeleri ve hatırlatma dozlarını yaptırmalarının bireysel sorumluluk çerçevesinde önemli olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda 26 Nisan 2022 tarihli COVID-¬19 Bilimsel Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda; Açık ve kapalı alanlar dahil olmak üzere tüm alanlarda, tüm okullarda maske zorunluluğunun tümüyle kaldırılması, ancak ülkemizdeki günlük vaka sayısı 1000’in altına düşene kadar bir müddet daha toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilmesi ve kapalı alanlarda maske kullanıma dair usul ve esasların aşağıdaki şekilde değiştirilmesi bildirilmektedir.”

Bu çerçevede 27.04.2022 tarihinden itibaren;

1-Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmesine,

2-Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar alınıncaya kadar (günlük vaka sayısı 1.000’in altına düşmesi halinde) maske kullanma zorunluluğuna devam edilmesine, karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre ilgili kanun maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır.